Skola

Skolan

Kommunikation! Lärare kommunicerar kontinuerligt med elever, föräldrar och samtliga på skolan. Idunsoft sammanför alla dessa personer och hjälper läraren att kommunicera både i och utanför skolan.


 

Eleverna
Att alltid ha tillgång till informationen om eleverna gör vardagen för lärarna mycket enklare. Med Idunsoft finns det inget behov hålla reda på olika klasslistor med anteckningar om t.ex. specialkost eller annan information. På ett enkelt sätt får man en översikt över alla eleverna och dess föräldrar.
Klass- och ämneslärare
Som lärare har du tillgång till all nödvändig information när du behöver den. Det kan vara klassens veckoschema, eller den senaste uppdateringen av en IUP för en specifik elev innan ett uppföljningsmöte med föräldrarna. Idunsoft är den centrala punkten för all information om skolan, klassen och den individuella eleven.
Hantering av ledighet
Ansökningar om ledighet sköter föräldrarna själva i Idunsoft. Som klasslärare väljer du sedan om ansökan om ledighet ska godkännas eller inte, eller kanske skickas vidare till rektor. Tack vare Idunsoft finns all ledighet sparad på samma ställe och det är lätt att få en översikt över vilka elever som är lediga.
Läxor och uppgifter
Att dela ut läxor och uppgifter i klassrummet görs nog i de flesta skolor. Att dessa läxor och uppgifter försvinner eller glöms bort är nog också ganska vanligt. I Idunsoft kan läxorna och uppgifterna sparas så ett elever och föräldrar enkelt kan se vilka läxor som ska vara klara till slutet av veckan. Då läxorna och uppgifterna finns kvar i Idunsoft kan lärarna återanvända dessa för t.ex. kommande klasser.
Betyg och skriftliga omdömen
Att enkelt och säkert kunna sätta betyg för sina elever är en viktig del av lärarens vardag. Idunsoft hjälper till att förenkla denna uppgift samt att göra informationen tillgänglig för de som behöver den.
Frånvaro
Frånvaro är en daglig händelse i varje klass och en mycket viktig del att hantera på rätt sätt. Via Idunsoft sjukanmäler föräldrarna sina barn via mobilen eller dator, och denna information blir sedan direkt tillgänglig för lärarna som undervisar. Frånvaron sparas också i Idunsoft så lärare kan använda denna information i utvecklingssamtal med elev och föräldrar.
App på smartphones
I klassrummet med elever och pågående undervisning fungerar det inte alltid att vara beroende av en dator. Lärarna kan därför använda appen på sin smartphone eller padda för t.ex. hantera frånvaro innan lektionen börjar.
caret-down caret-up caret-left caret-right