Kö och intagning

Kö och intagning

Ansökningar till förskola och skola är det som gör det möjligt att långsiktigt driva en verksamhet. Därför är det viktigt att det är enkelt att ansöka om plats för föräldrar, samt för förskola och skola att alltid veta hur elevbeläggningen ser ut för de kommande åren.


 

 
Ansökan
Att som förälder ansöka om plats på förskolan eller skolan måste vara enkelt och alltid fungera. Med Idunsoft använder ni eran egen webb för att låta föräldrar ansöka om plats. Så fort en ansökan är gjord får både föräldrar och kansliet information om att ansökan är gjord och registrerad.
Hantering av kö
Under läsårets gång sker det ofta en del ändringar i den kö man har till förskola och skola, familjer flyttar, får plats på andra skolor. Med Idunsoft hanteras enkelt de olika köer man har aktiva och gör information tillgänglig till de som behöver den.
Kommunikation
Föräldrar som har barn i kö är såklart intresserade om vad som händer med deras köplats. I Idunsoft kan du göra all information om köplatsen tillgänglig för föräldrarna, de kan också logga in och ändra utvalda detaljer utan kansliets inblandning.
Rapportering
Att veta vilken framtida beläggning man har på förskolan och de olika klasserna är viktig information för att kunna ta rätt beslut i verksamheten. I Idunsoft finns ett antal färdiga rapporter som hjälper kansliet och skolledningen med att driva verksamheten.
caret-down caret-up caret-left caret-right

Innan vi började använda Idunsoft skötte vi alla ansökningar och intagning till förskolan och skolan manuellt. Med Idunsoft vet jag alltid hur många barn vi har i kö, när och var de vill börja och hur stora grupper och klasser jag kan planera för. Detta gör att vi sparar mycket tid och kan kommunicera med framtida föräldrar tidigare.

Cristina di Marco Rektor - Idunskolan