Kansli

Kansli

Skolans och förskolans spindel i nätet är så gott som alltid kansliet. Här finns oftast all information som behövs för att driva den dagliga verksamheten. Därför är det otroligt viktigt att den information som används är korrekt och alltid finns tillgänglig till de som behöver den.
Idunsoft förenklar det dagliga arbetet för kansliet genom att tryggt och säkert tillhandahålla korrekt information på ett och samma ställe.


 

 
Föräldrar och barn
Med hjälp av föräldrarna hålls detaljer om familjen och barnen alltid uppdaterad och korrekt, vilket betyder att minimal tid kan läggas på att kontrollera och rätta felaktig information. Information om t.ex. specialkost, allergier, fototillstånd och dylikt sparas för varje individuellt barn. Självklart uppdaterar varje förälder sina kontaktdetaljer från mobilen eller datorn om de skulle ändras.
Frånvaro
Frånvaro är en daglig händelse på varje skola och förskola och en mycket viktig del att hantera på rätt sätt. Via Idunsoft sjukanmäler föräldrarna sina barn via mobilen eller dator, och denna information blir sedan direkt tillgänglig för kansliet och kollegiet.
Grupper och klasser
Grupp- och klasslistor används ofta dagligen i verksamheten och om dessa är felaktiga blir det problematiskt för de som använder dem. Tack vare Idunsoft och föräldrarnas tillgång till sin egen information är dessa listor så gott som alltid korrekta.
Kalendarium
Vad som händer på skolan och förskolan är en viktig del i den kommunikation som kommer från kansliet. I Idunsoft används ett kalendarium där alla olika händelser sparas och görs synliga för de som behöver informationen. Interna kollegiemöten är t.ex. bara synliga för kollegiet, medan information om ett Öppet Hus eller kommande lov är synliga för alla användare.
Kommunikation
Då Idunsoft är en central del i kommunikationsflödet med föräldrar och kollegiet finns det också möjlighet att, istället för att skicka epost, skapa notiser av information. Dessa notiser är det första som syns när en användare loggar in, och notiserna kan göras synliga endast för de som behöver informationen.
caret-down caret-up caret-left caret-right

Vetskapen att all information om föräldrar och barn är korrekt och tillgänglig för de som behöver den gör min vardag så mycket lugnare. Istället kan jag fokusera på de områden som är viktiga och kräver min fulla fokus!

Amy Yngve Samordnare - Idunskolan