Förälder

Förälder

Att enkelt kunna kommunicera med föräldrarna är ofta nyckeln till en enklare vardag för föräldrar, kollegie och kansli. Kommunikation innebär dock inte bara information till föräldrarna, utan också information från föräldrarna. Med Idunsoft kan föräldrar enkelt gå in med sin smartphone eller dator och uppdatera all information om sig själva och sina barn när de själva känner att de har tid för det. Detta betyder att kansli och kollegie kan fokusera på barnen och verksamheten istället för att se till att all information är korrekt.


 

Barnen
För att skola och förskola skall kunna ge bästa möjliga omsorg åt barnen behövs en hel del information om dem. Detta kan vara så enkla saker som adress och telefonnummer, men också saker som allergier, specialkost, tillstånd att använda fotografier, individuella utvecklingsplaner (IUP) och kanske betyg. All denna information har en förälder enkelt, via sin mobil eller dator tillgång till via Idunsoft.
Frånvaro/Ledighet
När ett barn är sjukt eller vill vara ledig kan föräldern enkelt anmäla detta via Idunsoft, och kansli och kollegie får denna information omedelbart. Med Idunsoft finns det inget behov att hantera sjukanmälningar via telefon, eller att hantera ansökningar om ledighet via pappersblanketter.
Läxor/Uppgifter
Som förälder är det skönt att kunna veta vilka läxor eller uppgifter som barnen arbetar med så att man som förälder kan hjälpa och stötta vid behov. Med Idunsoft har föräldrar tillgång till klassens läxor och uppgifter och kan hjälpa sina barn om det skulle behövas.
Kalendarium
Föräldramöten, planeringsdagar, luciatåg, klassresor, idrottsdagar, etc etc. Det händer alltid något på både skola och förskola som på ett eller annat sätt involverar föräldrarna och behövs planeras in vardagen. Med Idunsofts kalendarium finns alla barnens händelser enkelt tillgängliga via din smartphone eller dator.
Kommunikation
Att som förälder hålla sig kontinuerligt uppdaterad på vad som händer på skolan och förskolan kan ofta innebära en hel del arbete, absolut inget negativt med det! Idunsoft förenklar detta arbete för föräldrarna genom att fungera som en central punkt där all information är säkert samlad. När föräldern känner att det finns tid och behov att aktivt söka efter information, hittas den på Idunsoft.
App för smartphones
Med en iPhone, Android eller Windows mobil kommer föräldrarna åt de viktigaste funktionerna i Idunsoft. Att sjukanmäla ett barn, hitta en klasskompis adress och telefonnummer eller kanske snabbt titta vilken läxa som ska vara klar på fredag görs enkelt i den mobila versionen av Idunsoft.
caret-down caret-up caret-left caret-right

Idunsoft gör min vardag runt barnen och dess skolgång så mycket enklare. Jag vet alltid var jag kan hitta den info jag behöver!

Karin Förälder