Elev

Elev

Elever i de högre klasserna kan ges tillgång till Idunsoft för att utbyta information med varandra och lärare. Idunsoft kan hjälpa de äldre eleverna att planera sina uppgifter och ta ansvar för sin vardag i skolan.


 

 
Läxor och uppgifter
Eleverna kan enkelt hantera och planera sin läxor och uppgifter genom Idunsoft. Tack vare de gemensamma arbetsytorna kan lärare och elever arbeta med uppgifter och läxor. Idunsoft visar också enkelt vilket datum en läxa ska vara klar, eller när ett visst prov är.
Veckoschema
Ett centralt veckoschema finns alltid tillgängligt för elevens klass. Om det skulle ske någon ändring i schemat informeras eleverna om detta i Idunsoft.
Kommunikation
Eleverna har utan tvekan ett antal pågående diskussioner med lärare, elever och föräldrar om vad som händer i skolan. Idunsoft kan vara ett stöd i denna kommunikation genom möjligheten att t.ex. sätta upp diskussionsforum, ladda upp färdiga läxor/uppgifter eller skicka individuella meddelanden.
caret-down caret-up caret-left caret-right