Google för Skolor

Google för skolor

I en skolmiljö, Waldorf eller inte, ska varken kollegie, kansli eller elever behöva tänka på om e-post, sparande av filer eller skrivande av dokument fungerar, det ska ALLTID fungera. Ofta betalar skolan för en speciallösning från företaget som kanske levererar internet eller skolans webbsida. 

Med Google for Education, eller G Suite for Education som det numera heter, får man som skola en helt kostnadsfri lösning som ofta redan används privat av både kollegiet och elever, nämligen via Google Gmail. Utöver e-posten via Gmail har man sedan tillgång till en massa olika funktioner från Google som gör vardagen for kollegiet lite enklare.

Vi på Idunsoft har hjälpt ett antal skolor G Suite for Education och vet precis vad som behövs för att göra resan från ert befintliga system till Google så enkel och smidig som möjlig.

För mer information om hur vi kan hjälpa er skola med G Suite for Education kontakta oss gärna.Classroom
På många skolor idag används Google for Education och ytterligare fler är på väg in i detta. Av de många verktyg som finns är det enbart ett fåtal som är designade specifikt för skolan. Ett av de mest användbara är Google Classroom. Det är lite förenklat ett flöde för att kommunicera med sina elever. Eleverna går in i specifika ämnesgrupper och läraren kan här enkelt ge ut information och samla in arbetsuppgifter.

Gmail
Gmail är Googles mycket populära program för e-post.

Drive
Drive är ett näst intill obegränsat utrymme som skolan har tillgång till för att spara sina dokument, filer, bilder, etc. Dels kan användarna utnyttja sitt eget privata utrymme, men skolan kan också ha ett delat utrymme där t.ex. alla lärare har tillgång till de sparade dokumenten.

Calendar
Googles kalender fungerar som vilken annan kalender som helst där du som användare kan ha en egen kalender för dina privata händelser. Fördelen med Googles kalender är att skolan kan dela på en eller flera kalendrar och på så sätt boka t.ex. lokaler, projektorer, etc.

Vault
Google Vault är enkelt förklarat ett arkiveringssystem där skolan bestämmer vilka dokument, e-post, filer, etc som arkiveras var och hur länge.

Docs
Google Dokument är ett väl fungerande ordbehandlingsprogram, mycket likt Word från Microsoft. Det har alla de funktioner som kan tänkas behövas för både kollegiet och elever.

Sheets
Google Sheets är ett program för kalkyler och diagram, mycket likt Excel från Microsoft.

Slides
Google Slides använder man för att skapa presentationer, mycket likt PowerPoint från Microsoft.

Sites
Med Google Sites kan man skapa och publicera egna webbsidor på ett enkelt sätt. Webbsidorna kan publiceras både internt på skolans nätverk eller externt. Detta verktyg lämpar sig väl till elever som vill börja med att bygga webbsidor.

Hangouts
Google Hangouts är ett kraftfullt program för att kommunicera med varandra via röst, video eller chat. Det har mer eller mindre samma funktioner som t.ex. Skype.